Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2024 m. sausio mėn. 28 d. skelbimai

2024-01-27

Šv. Jono Bosko atlaidai

  1. Šiandien švenčiame parapijos atlaidus ir šv. Jono Bosko iškilmę: paveskime savo intencijas mūsų parapijos globėjui ir prašykime, kad saugotų toliau mus visus ir visą parapiją. Po Šv. Mišių po 11 val. iškilmingų šv. Mišių Pavilnio Bigbendas atliks koncertą mūsų bažnyčioje šv. Jono Bosko garbei: kviečiame pasiklausyti.
  2. Šią savaitę liturgijoje bus:

1/29 pirmadienį: Rytoj bus aukojamos šv. Mišios, transliuojamos per Marijos Radiją. Kviečiame 11,30 val. į bažnyčią sukalbėti rožinį ir 12 val. dalyvauti šv. Mišiose.

1/31 trečiadienį liturginės šv. Jono Bosko iškilmės. Tą dieną šv. Mišios bus 7 ir 19 val.

2/1 ketvirtadienį, pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, po vakarinių Mišių melsimės už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus.

2/2 penktadienį Kristaus paaukojimas – Grabnyčios. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka (7 ir 19 val.). Mišių pradžioje bus žvakių pašventinimas. Žvakes galėsite įsigyti tą dieną bažnyčioje prie įėjimo. Kadangi tai bus pirmasis mėnesio penktadienis, po Mišių bus Švč. Sakramento adoracija, Jėzaus Širdies litanija.

2/3 šeštadienį šv. Blažiejaus minėjimas, kai šaukiamasi globos nuo gerklės ligų. Šv. Mišios 10 ir 19 val.

Šiais metais mūsų šventasis globėjas šventasis Jonas Bosko mūsų saleziečių bendruomenei ir parapijai įteikė ypatingą dovaną.

Nuo pirmadienio mūsų parapijoje neribotą laiką tarnauja kunigas salezietis t. Michal Cebulski.

Jis kunigauja jau 7 mėnesius ir yra kilęs iš Krokuvos provincijos, gimęs Katovicuose. Iškart po kunigystės šventimų jis parašė prašymą siųsti jį į misijas ir saleziečių vyresnieji nukreipė jį į Lietuvą. Dėkojame Dievui už jį. Tai entuziastingas, atsidavęs ir kupinas pasitikėjimo Dievu jaunas vyras. Prieš dvi dienas jis pradėjo mokytis lietuvių kalbos. Su džiaugsmu priimame jį kaip tėvą, brolį ir draugą, su visa parapijos bendruomene linkime jam sėkmės ir lydime savo maldomis.

Both comments and pings are currently closed.