Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2024 m. sausio mėn. 14 d. skelbimai

2024-01-14

II eilinis sekmadienis

  • Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį šv. Antaną, abatą.
  • Ketvirtadienį, sausio 18 d. prasideda maldos už krikščionių vienybę savaitė, kuri baigsis sekantį ketvirtadienį 25 d., kai minėsime šv. Pauliaus atsivertimą.
  • Kitos savaitės trečiadienį, sausio 24 d., nuo 7:30 val. ryto iki 20 val. vyks adoracija, įsitraukiant į Vilniaus arkivyskupijos nuolatinę adoraciją per visas bažnyčias. Pavesime šiuos metus Viešpačiui ir prašysime Jo palaimos visoms mūsų šeimoms ir Tėvynei, taikos pasauliui, naujų pašaukimų į dvasinį luomą.
  • Šiandien kviečiame vaikus į kalėdinę šventę. Pradžia 15 val. šv. Mišiomis, o po jų programa vaikams bažnyčioje su dovanomis visiems.
  • Šiandien kunigui Mirekui sukanka 60 metų jubiliejus. Džiaugiamės jo buvimu mūsų parapijoje ir linkime jam Dievo palaimos, sveikatos ir džiaugsmo širdyje.

Both comments and pings are currently closed.