Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2024 m. kovo mėn. 17 d. skelbimai

2024-03-16

V gavėnios sekmadienis

  • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Juozapą, Švč. M. Marijos sužadėtinį. Kitas sekmadienis – tai Kristaus Kančios arba Verbų sekmadienis. Mišių tvarkaraštis kaip kiekvieną sekmadienį. Kiekvienų šv. Mišių metu bus pašventinamos verbos. Kito sekmadienio rinkliava bus skirta Vilniaus kunigų seminarijai.
  • Dar raginame penktadieniais eiti Kryžiaus keliu po vakarinių mišių. Sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 40 min.
  • Trečiadienį, kovo 20 d., mūsų bažnyčioje vyks visos dienos adoracija nuo 7.30 iki 20 val. Švč. Sakramentas bus išstatytas visą dieną išskyrus Mišių metu. Kviečiame užsukti į bažnyčią aplankyti Viešpatį ir jam atnešti maldą už Bažnyčią, už naujus pašaukimus, už taiką pasaulyje, už mums brangius žmones.
  • Parapijos gavėnios rekolekcijas šiandien pravedė kun. Andžej Šuškevič, Vilniaus kunigų seminarijos rektorius. Dėkojame jam už prasmingus pamokymus.
  • Prie išėjimo galite įsigyti katalikiškos spaudos
  • Bažnyčios gale stovi pasninko dėžė: raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.

Both comments and pings are currently closed.