Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2024 m. birželio mėn. 2 d. skelbimai

2024-06-01

Kristaus Kūnas ir Kraujas

  • Šiandien Tėvo diena – sveikiname visus tėvus. Meldžiame už gyvuosius ir už mirusiuosius.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Karolį Luangą ir jo draugus, kankinius iš Ugandos, trečiadienį šv. Bonifacą kankinį, penktadienį švč. Jėzaus Širdies iškilmes, šeštadienį Nekaltąją Švč. M. Marijos Širdį.
  • Primename, kad šiandien esame kviečiami dalyvauti Katedroje 12:30 val. šv. Kristaus Kūno šventėje ir procesijoje į Aušros Vartus.
  • Kviečiame visus į tradicines birželines pamaldas. Jėzaus Širdies litaniją skaitome šiokiadieniais po vakarinių mišių apie 19:30 val. ir sekmadieniais po sumos.
  • Šią savaitę minime pirmąjį mėnesio ketvirtadienį ir penktadienį. Ketvirtadienį kartu su birželinėm pamaldom bus bendra malda už pašaukimus į dvasinį luomą ir už kunigus bei vienuolius ir vienuolėmis. Penktadienį – birželinės pamaldos.
  • Prie išėjimo raginame įsigyti katalikiškos spaudos.
  • Vaikų dieninė stovykla prie mūsų bažnyčios bus nuo liepos 8 d. iki 19 d., darbo dienomis nuo 14 iki 18 val. vaikams nuo 6 iki 14 metų. Privaloma išankstinė internetinė registracija – jau greitai.

Both comments and pings are currently closed.