Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2024 m. birželio mėn. 16 d. skelbimai

2024-06-15

11 eilinio laiko sekmadienis

  • Šią savaitę liturgijoje minime: šį penktadienį, 21 d., šv. Aloyzą Gonzagą, vienuolį. Birželio 24 d. šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmės: šv. Mišios lietuvių kalba bus aukojamos tik 19 val. Nebus transliacijos per Marijos Radiją birželio 24 d.
  • Šiandien 15 val. vysk. Darius Trijonis suteiks Sutvirtinimo sakramentą lietuvių kalba, 13 val. lenkų kalba. Dėmesio! Jau nuo kito sekmadienio, birželio 23 d. nebebus aukojamos Mišios 15 val. iki rugpjūčio pabaigos imtinai. Vėl pradėsim aukoti Mišias 15 val. nuo rugsėjo pirmojo sekmadienio (rugsėjo 1 d.).
  • Visus kviečiame dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedame kiekvieną sekmadienį po sumos, šeštadieniais po 10 val. Mišių, o šiokiadieniais po vakarinių mišių.
  • Šį penktadienį, birželio 21 d., nuo 18 val. Lazdynų seniūnija kviečia švęsti Jonines prie Neries upės, netoli Litexpo.
  • Šiandien, brangūs parapiječiai, mes saleziečiai kreipiamės į Jus prašydami pagalbos: žinote kad organizuojame daug stovyklų ir įvairią veiklą mūsų parapijos vaikams ir jaunimui. Nors rašome projektus ir prašymus surinkti pinigų tai salezietiškai veiklai, turimų pinigų neužtenka. Todėl šiandien, ir tik šiandien, stovėsime mes patys prie bažnyčios durų prašydami Jūsų išmaldos. Prašome paaukoti pinigų veiklai su jaunimu ir su vaikais. Padėkite mums padėti jiems. Ačiū už palaikymą, už maldas ir už aukas. Teatlygina Jums Dievas!

Both comments and pings are currently closed.