Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2023 m. vasario mėn. 26 d. skelbimai

2023-02-26

I Gavėnios sekmadienis

  • Jau prasidėjo Gavėnia, todėl raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelią po vakarinių Mišių. Primename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį yra privalomas pasninkas nuo mėsos kaip bendruomeninė atgaila (o penktadienių šv. Mišių rinkliava yra skirta šv. Žemei paremti). Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 40 min.
  • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11:30 val. ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val. Rytoj nevyks transliacija per Marijos radiją.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: šeštadienį šv. Kazimierą, pirmąjį Lietuvos globėją ir jaunimo globėją: šv. Mišios 10 ir 19 val.
  • Bažnyčios gale stovi raudona pasninko dėžė: jame visą Gavėnią galite įdėti savo paaukotus greitai negendančius maisto produktus, kurie bus naudojami mūsų parapijos Carito valgykloje bei vaikų dienos centrui. Šios dėžės prasmė nėra tik rinkti maistą vargšams, bet duoti galimybę kiekvienam mūsų paaukoti iš savo Gavėnios atgailos. Valgysi mažiau, gersi alkoholinių gėrimų mažiau, rūkysi mažiau ir panašiai, o už sutaupytus pinigus gali pirkti maisto produktus stokojantiems. Ne aukoti iš savo pertekliaus, o iš svarbių sau daiktų. Dėžė stovės iki sekmadienio po Velykų. Raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.
  • Išeinant iš bažnyčios rekomenduojame įsigyti katalikišką spaudą. Išėjo naujas „Saleziečių Žinių“ numeris.
  • Lietuvos Caritas organizuoja šiandien lėšų surinkimą visose Lietuvos bažnyčiose Ukrainos Caritui paremti. Iš karto po šv. Mišių mes, kunigai, stovėsime prie durų su krepšeliu ir raginame būti dosniems šioje akcijoje. Žinome milžiniškus poreikius ten Ukrainoje skurstantiems žmonėms ir mes galime tikrai veiksmingai jiems padėti. Ačiū tiems, kurie paaukos tam tikslui. Kas norėtų paaukoti ir daiktus, rytoj ir poryt arkivyskupijos Caritas irgi turi akciją reikalingiems daiktams surinkti. Kviečiame sekti informaciją internete caritas.lt (mes parapijoje daiktų tai akcijai nerenkame).

Both comments and pings are currently closed.