Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2023 m. sausio mėn. 22 d. skelbimai

2023-01-22

III eilinis sekmadienis

  • Šiandien minime Dievo Žodžio sekmadienį. Liturginių metų trečiąjį eilinio laiko sekmadienį esame paraginti popiežiaus Pranciškaus kartu garbinti Dangiškąjį Tėvą ir padėkoti Jam už Jo Žodį, kilusį iš Jo ir esantį Senajame ir Naujame Testamente.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Pranciškų Salezą vyskupą ir Bažnyčios mokytoją, saleziečių kongregacijos globėją, trečiadienį šv. Pauliaus apaštalo atsivertimą (kai baigiasi maldos savaitė už krikščionių vienybę), ketvirtadienį šv. Timotiejų ir Titą vyskupus, penktadienį pal. Jurgį Matulaitį vyskupą, šeštadienį šv. Tomą Akvinietį, kunigą ir Bažnyčios mokytoją.
  • Šiandien prasideda maldos devyndienis – dvasinis pasirengimas kun. Bosko iškilmėms. Liturginė šventė bus minima sausio 31 d., o mūsų parapijos atlaidai bus kitą sekmadienį sausio 29 d.: Šventų Mišių tvarkaraštis, kaip ir kiekvieną sekmadienį (8,11, 15, 19 val. lietuvių kalba. 9.30, 13 val. lenku kalba). 11 val. ir 13 val. aukos Šv. Mišias Vilniaus arkivyskupo augziliaras, vyskupas Darius Trijonis.
  • Po 11 val Šv. Mišių, maždaug 12.10 val. tenoras Jonas Sakalauskas, Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatro generalinis direktorius, atliks religinės muzikos koncertą: kviečiame išklausyti, ateinant anksčiau į (lenkų) Mišias. Po 15 val. Mišių bažnyčioje bus iliuzionisto “Alan Magic” triukų spektaklis vaikams. Kviečiame visus vaikus ateiti 16 val. Pats šv. Jonas Bosko mokėjo daryti fokusus ir yra pasaulio fokusininkų globėjas.

Both comments and pings are currently closed.