Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2023 m. rugpjūčio mėn. 13 d. skelbimai

2023-08-12

XIX eilinis sekmadienis

  • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Maksimilijoną Marią Kolbę, kankinį, antradienį Žolinių iškilmes – Švč. Mergelės Marijos ėmimą į Dangų: šv. Mišios sekmadienio tvarka (8, 11, 19 val.). Po kiekvienų šv. Mišių šventinami šių metų derliaus vaisiai ir žolynai. Šv. Mišių dalyvavimas tą dieną yra privalomas.
  • Rugpjūčio 15 d. būtų buvęs brangaus kunigo Mykolo Petravičiaus gimtadienis: jam būtų sukakę 87 metai. Prisiminkime jį savo maldose.
  • 1924 m. rugpjūčio 15 d. Vilniuje, Gerosios Vilties parapijoje, saleziečiai atidarė pirmąją bendruomenę Baltijos šalyse. Tą datą šiais metais pradedame jubiliejų dėkodami Viešpačiui už šį šimtmetį ir pavesdami ateities saleziečių veiklą Švč. Mergelei Marijai. Per šiuos metus turėsime galimybę priminti šią svarbią datą.
  • Baigti žaliųjų laiptų, vedančių iš automobilių stovėjimo aikštelės į raštinę, statybos darbai. Bendra darbų apmokėta kaina – 59 000 €. Išorinių finansavimo lėšų negauta. Visi darbai buvo apmokėti parapijos lėšomis, sukauptomis per ilgą laiką. Aišku, tikimės jūsų dosnumo atliekant kitus būtinus darbus: kai tik leis orai, bus perdengtas sporto salės koridoriaus stogas, kur viduje lyja, ir atlikta parapijos namų antrojo aukšto durų ir laiptelių hidroizoliacija. Prašome padėti mums savo maldomis ir aukomis. Širdingai dėkojame.
  • Mūsų parapija organizuoja Giesmių karaokę rugpjūčio 15 d. po vakarinių 19 val. šv. Mišių. Renginys vyks vienuolyno I-ojo aukšto koplyčioje. Visi kviečiami.

Both comments and pings are currently closed.