Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2023 m. lapkričio mėn. 19 d. skelbimai

2023-11-18

XXXIII eilinio laiko sekmadienis

  • Šiandien minime Pasaulinę vargstančiųjų dieną. Ši diena nuolat skatina krikščionių bendruomenes visame pasaulyje tapti vis aiškesniu ir konkretesniu ženklu, rodančiu Kristaus meilę labiausiai vargstantiems. Ji turi atkreipti mūsų dėmesį į materialinį skurdą ir neteisybę kenčiančius žmones, likimo ir kitų žmonių nuskriaustuosius.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį Švč. M. Marijos Paaukojimą, trečiadienį šv. Ceciliją, mergelę ir kankinę: tą dieną pasimelskime mūsų vargonininkų ir choristų intencija. Penktadienį šv. Andriejų Dung-Laką ir jo draugus kankinius iš Vietnamo. Ateinantį sekmadienį jau Kristaus Karaliaus iškilmės – paskutinis liturginių metų sekmadienis.
  • Prie išėjimo galite įsigyti katalikiškos spaudos. Kas nori, dar yra 2024-ųjų metų saleziečių kalendorių.
  • Dėkojame kun. Kastyčiui Šulčiui, misionieriui Kazachstane už pamokslą su savo liudijimu. Išeinant iš bažnyčios jis stovės prie durų ir kas norės, galės paaukoti jam už Misijos Kazachstane poreikius. Rodykime jam savo solidarumą.

Both comments and pings are currently closed.