Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2023 m. lapkričio mėn. 12 d. skelbimai

2023-11-11

XXXII eilinio laiko sekmadienis

  • Šią savaitę liturgijoje minime: ketvirtadienį Švč. M. Mariją Gailestingumo Motiną.
  • Vakar prasidėjo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos Atlaidai. Kviečiame visus dalyvauti atlaidose.
  • Šeštadienį, lapkričio 18 d. „Dievo sodo“ bendruomenė, burianti žmones su proto negalia, jų šeimas ir draugus, švenčia 30 metų jubiliejų mūsų parapijoje ir kviečia į padėkos šv. Mišias 10 val. ir šventę po jų. Šv. Mišių metu melsimės ir už visus žmones su negalia.
  • Išeinant iš bažnyčios galite įsigyti katalikišką spaudą. Išėjo naujas numeris „Artumos“, „Magnificat“, „XXI Amžius“, „Saleziečių Žinių“ kalendorius apie maldą.

Both comments and pings are currently closed.