Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2023 m. kovo mėn. 5 d. skelbimai

2023-03-04

II Gavėnios sekmadienis

 • Jau prasidėjo Gavėnia, todėl raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelią po vakarinių mišių. Primename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį yra privalomas pasninkas nuo mėsos kaip bendruomeninė atgaila (o penktadienių šv. Mišių rinkliava yra skirta šv. Žemei paremti). Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 40 min.
 • Praeitą sekmadienį surinkome 4.017,59 € skirtus Ukrainai per Lietuvos Caritas. Už aukas širdingai dėkojame.
 • Šį trečiadienį, kovo 8 d. minėsime Tarptautinę moterų dieną: sveikiname visas moteris. Negalime jūsų visų apdovanoti gėlėmis, bet galime melstis už jus visas: tegul Dievas jus lydi savo gyvenime, ir tegul Jis būna jūsų stiprybė, ir asmeniškai ir jūsų šeimose.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: ketvirtadienį kovo 9 d. šv. Bonifacą Brunoną Kverfurtietį, vyskupą ir kankinį, antrąjį Vilniaus arkivyskupijos globėją.
 • Lazdynų „Bočių“ choras kviečia visus i seniūnijos salę kovo 10, kur nuo 12val. vyks programa skirta Lietuvos Nepriklausomybės paminėjimui.
 • Šį šeštadienį, kovo 11 d. minime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventę. Šv. Mišios tą dieną bus aukojamos 10 val. ir 19 val.: mišių metu melsimės už Tėvynę Lietuvą.
 • Bažnyčios gale stovi raudona pasninko dėžė: jame visą Gavėnią galite įdėti savo paaukotus greitai negendančius maisto produktus, kurie bus naudojami mūsų parapijos Carito valgykloje bei vaikų dienos centrui. Dėžė stovės iki sekmadienio po Velykų. Raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.
 • Šį šeštadienį, kovo 11 d. minime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventę. Šv. Mišios tą dieną bus aukojamos 10 val. ir 19 val.: mišių metu melsimės už Tėvynę Lietuvą.
 • Išeinant iš bažnyčios rekomenduojame įsigyti katalikišką spaudą, ypač naująjį „Saleziečių Žinių“ numerį ir „Kelionė“ numerį.
 • Šiandien 18 val. Gyvojo Rožinio nariai susirenka bažnyčioje pasimelsti. Kviečiame prisijungti.
 • Šiandien vyksta rinkimai išrinkti savivaldybių tarybas ir merus. Primename kiekvieno piliečio pareigas dalyvauti valstybės ir savivaldos reikaluose, einant balsuoti.

Both comments and pings are currently closed.