Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2023 m. kovo mėn. 19 d. skelbimai

2023-03-18

IV Gavėnios sekmadienis

  • Praeitą antradienį palaidojom Sudervės kapinėse prie PC “Mados” gerbiamą kun. Mykolą Petravičių. Norime padėkoti visiems kurie dalyvavo laidotuvių apeigose ir pasimeldė už jį. Pavedame kun. Mykolą Dievo Gailestingumui ir prašome kad jam šviestų Amžinoji Kristaus Šviesa. Keturnedėlio šv. Mišios bus aukojamos balandžio 10 d. 11 val.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj šv. Juozapą, Švč. M. Marijos sužadėtinį. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka; šeštadienį 25 d. Viešpaties apreiškimas švč. M. Marijai.
  • Raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelius po vakarinių mišių. Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t. y. 10 val. 30 min. Kadangi šį mėnesį 24 d. sutampa su penktadieniu, nebus Marijos Krikščionių pagalbos pamaldų po vakarinių Mišių, nes vyks Kryžiaus kelias.
  • Bažnyčios gale stovi raudona pasninko dėžė: raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.
  • Šiandien vyksta rinkimai išrinkti saviavaldybių merus. Primėname kiekvieno piliečio pareigas dalyvauti valstybės ir savivaldos reikaluose, einant balsuoti.
  • Sekmadienio naktį, kovo 26 d., prasideda vasaros laikas: kelsimės valanda anksčiau nei įprasta, nes naktį iš šeštadienio į sekmadienį, 3 val. nakties, laikrodžių rodykles pasuksime į priekį. Miegosime vieną valandą trumpiau.
  • Ateinantį savaitgalį, kovo 24, 25, 26 dienomis mūsų parapijoje vyks gavėnios rekolekcijos. Jas praves kun. Gintaras Petronis, Nacionalinio vėžio instituto kapelionas. Kviečiame dalyvauti, klausyti pamokslų ir atlikti velykinę išpažintį. Patariame nelaukti iki paskutiniųjų dienų prieš Velykas priimti išpažinties sakramentą, kai susidarys didžiulė eilė prie klausyklų.

Parapijos Rekolekcijų Programa:
Penktadienį, kovo 24 d. 19 val. – šv. Mišios ir Kryžiaus kelias.
– Šeštadienį, kovo 25 d. 11 ir 19 val. – šv. Mišios su pamokslu.
– Sekmadienį, kovo 26 d. – šv. Mišios su pamokslu 8, 11, 15 ir 19 val.

Both comments and pings are currently closed.