Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2023 m. gegužės mėn. 28 d. skelbimai

2023-05-28

Šventosios Dvasios atsiuntimas

  • Šiandien Šventosios Dvasios Atsiuntimas – Sekminės. Baigiasi liturginis Velykų laikas. Šiandien suteikiami visuotiniai atlaidai kiekvienam, kuris bažnyčioje pamaldžiai dalyvauja pamaldose, kurių metu giedamas himnas “O Dvasia, Viešpatie, nuženk”. Primename, kad katalikams privalomai Velykinei išpažinčiai ir komunijai nustatytas laikas Lietuvoje pratęstas iki šv. Petro ir Pauliaus šventės, birželio 29 d.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį, antrąją Sekminių dieną, Švč. M. Marijos Bažnyčios Motinos šventę, antradienį, 30 d., minėsime mūsų bažnyčios konsekracijos metines (mišių tvarka – šiokiadienio), trečiadienį Švč. M. Marijos Apsilankymą, ketvirtadienį Jėzaus Kristaus Aukščiausiojo ir Amžinojo kunigo šventę, šiais metais praleidžiame šv. Justino minėjimą, šeštadienį šv. Karolį Luangą ir jo draugus, kankinius iš Ugandos. Kitą sekmadienį švęsime Švenčiausios Trejybės iškilmes ir Tėvo dieną.
  • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11:30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., bet nevyks transliacijos per Marijos radiją.
  • Visus kviečiame nuo birželio 1 d. dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedosime kiekvieną sekmadienį po sumos, o šiokiadieniais po vakarinių Mišių.
  • Penktadienį minime pirmąjį mėnesio penktadienį. Po vakarinių Mišių – birželinės pamaldos.

Both comments and pings are currently closed.