Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2023 m. birželio mėn. 11 d. skelbimai

2023-06-11

Kristaus Kūnas ir Kraujas

  • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Antaną Paduvietį, kunigą ir Bažnyčios mokytoją, trečiadienį pal. Teofilių Matulionį, penktadienį švč. Jėzaus Širdies iškilmes, šeštadienį Nekaltąją Švč. M. Marijos Širdį.
  • Primename, kad šiandien esame kviečiami dalyvauti Katedroje 12:30 val. šv. Kristaus Kūno šventėje ir procesijoje į Aušros Vartus.
  • Kviečiame visus į tradicines birželines pamaldas. Jėzaus Širdies litaniją skaitome šiokiadieniais po vakarinių mišių apie 19:30 ir sekmadieniais po sumos.
  • Prie išėjimo raginame įsigyti katalikiškos spaudos.
  • Vaikų dieninė stovykla prie mūsų bažnyčios bus nuo liepos 17 d. iki 28 d., darbo dienomis nuo 14 iki 18 val. vaikams nuo 6 iki 14 metų. Privaloma internetinė registracija prasidės nuo liepos 1 d.

Both comments and pings are currently closed.