Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2023 m. balandžio mėn. 30 d. skelbimai

2023-04-30

IV Velykų sekmadienis

  • Šiandien minime Gerojo Ganytojo sekmadienį ir esame paraginti pasimelsti už Bažnyčios ganytojus, vyskupus ir kunigus, ir už pašaukimus į dvasinį luomą. Ypač šiandien, bet ir kasdien, prašykime vynuogyno Šeimininko, kad atsiųstų daugiau darbininkų į savo pjūtį, ir kad visa Dievo kaimenė pasiektų Amžinąją laimę Danguje.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj gegužės 1 d. šv. Juozapą darbininką (Šv. Mišios 18 val. lenkų kalba ir 19 val. lietuvių kalba. Ryte Mišių nebus), antradienį šv. Atanazą, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją, trečiadienį šv. Pilypą ir Jokūbą, apaštalus, šeštadienį šv. Dominyką Savijų, kunigo Bosko auklėtinį. Kitą sekmadienį – Motinos diena: kviečiame pasimelsti už savo motinas.
  • Rytoj prasideda gegužės mėnuo, skirtas švč. M. Marijos garbei, todėl maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Švč. M. Marijos litaniją giedosime šiokiadieniais po vakarinių mišių, o sekmadieniais po sumos 11 val. Šią savaitę bus pirmasis mėnesio ketvirtadienis ir penktadienis, bet po vakarinių Mišių bus Marijos litanija.
  • Trečiadienį gegužės 3 d. 12 val. Lazdynų ansamblis ʺDainaʺ ir seniūnija kviečia į renginį skirtą Motinos dienai paminėti. Visi yra kviečiami.
  • Penktadienį, gegužės 5 d., nuo 17 val. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į Atvirų durų dieną. Atvirų durų diena skirta ne tik mąstantiems apie kunigystės kelią ar ketinantiems stoti į seminariją, bet visiems, norintiems daugiau sužinoti apie kunigo pašaukimą ir pasirengimą kunigystei, būsimųjų kunigų gyvenimą, studijas, kasdienybę, apžiūrėti seminarijos patalpas bei susipažinti su jos istorija.

Both comments and pings are currently closed.