Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2023 m. balandžio mėn. 16 d. skelbimai

2023-04-15

Dievo Gailestingumo sekmadienis

 

  • Šiandien – Dievo Gailestingumo šventė. Po kiekvienų šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį ir atsiduodame Dievo Gailestingumui. 11 val. giedos moterų choras “Eglė” per Mišias. Po 11 val. Mišių ir Gailestingumo vainikėlio atliks trumpą religinės muzikos koncertą bažnyčioje.
  • Dievo Gailestingumo šventės proga, mūsų bažnyčioje dvi savaites bus Eucharistinių Stebuklų plakatų paroda. Raginame prieiti ir pasiskaityti. Po 5 dienų bus aprašymai apie kitus 8 stebuklus.
  • Visų gavėnios penktadienių rinkliava buvo skirta Šventajai Žemei, kartu su Didžiojo Penktadienio aukomis. Iš viso surinkom 3.759,52 euro. O Verbų sekmadienį surinkom Vilniaus kunigų seminarijai 4137 euro. Pinigus jau pervedėme Vilniaus arkivyskupijos Kurijai. Už visas aukas dėkojame širdingai.
  • Šiandien paskutinė diena kai yra pastatyta “pasninko dėžė” rinkti greitai negendančių maisto prekių. Nuo rytojaus jau nuimsim, ir prašom nebeatnešti. Surinkom tikrai nemažai maisto produktų, kuriuos atidavėme mūsų parapijos Caritui ir vaikų dienos centrui. Dėkojame visiems kurie rėmė tą iniciatyvą: teatlygina Jums Dievas.
  • Šiandien bus Atvelykio šventė vaikams: 15 val. kviečiame į šv. Mišias, o 16 val. į šventę koplyčioje.
  • Duomenys tiems, kurie nori skirti 1,2% mokesčių mūsų bažnyčiai (galima tai daryti TIK internetu):
         Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija, įm. kodas 191310515

Both comments and pings are currently closed.