Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2022 m. spalio mėn. 23 d. skelbimai

2022-10-22

XXX eilinis sekmadienis

  • Šiandien Lietuvoje yra minima Pasaulinė misijų diena. Kviečiame melstis už misijas ir misionierius, o šio sekmadienio rinkliava yra skirta misionierių veiklai paremti. Iš šių aukų finansuojami įvairūs pastoraciniai ir socialiniai Bažnyčios projektai misijų kraštuose.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: penktadienį šv. Simoną ir Tadą apaštalus.
  • Dar kviečiame kalbėti kartu rožinį mūsų bažnyčioje, šiokiadieniais po vakarinių mišių, o sekmadieniais po 11 val. sumos. Šeštadieniais po 10 val. Mišių. Primename, kad suteikiami visuotiniai atlaidai kiekvienam, kuris pamaldžiai kalba rožinį.
  • Šiandien minint pasaulinę misijų dieną, iš mūsų bažnyčios bus transliuojamos šv. Mišios lietuvių kalba 12.30 per LRT PLIUS televiziją, ir kviečiame jose dalyvauti. Tą sekmadienį šv. Mišios lietuvių kalba bus 8, 12.30, 15, 19 val., o lenkų kalba 9.30 ir 13.45 val. (rožinis lietuvių kalba 18.30, lenkų kalba – 9.00).
  • Mūsų bažnyčioje, kaip ir kiekvienais metais, nuo lapkričio 1 iki 8 dienos sukalbėsime rožinį už mirusiuosius ir bus aukojamos sudėtinės mišios už mirusiuosius. Paaukoti toms sudėtinėms mišioms ir maldoms galima į aukų dėžutę PRIE ALTORIAUS (O NE BAŽNYČIOS GALE). Į dėžutę, kartu su auka, galite įdėti lapelius su savo mirusiųjų vardais. Prašome rašyti aiškiai: rožančiaus metu kiekvieną oktavos dieną skaitysime keletą tų lapelių su vardais. PASTABA: paprastas Mišias galite užsakyti bažnyčios gale, bet nebeprašykite nuo lapkričio 1 d iki 8 d. nes nebėra vietų (galime dar ryte šiokiadieniais).
Both comments and pings are currently closed.