Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2022 m. rugsėjo mėn. 11 d. skelbimai

2022-09-10

XXIV eilinis sekmadienis

  • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį Švč. M. Marijos vardą, antradienį Šv. Joną Auksaburnį, vyskupą, trečiadienį Šventojo Kryžiaus išaukštinimą, ketvirtadienį Švč. M. Mariją Sopulingąją, penktadienį Šv. Kornelijų popiežių, ir Kiprijoną, vyskupą.
  • Nuo rytojaus, rugsėjo 12 d., pradėsime išankstinę NUOTOLINĘ REGISTRACIJĄ internetu Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramento pasiruošimui iki 23 dienos. Nuorodą registracijai rasite parapijos interneto puslapyje ir parapijos Facebook’o paskyroje nuo rytojaus. KITOS REGISTRACIJOS – pas tikybos mokytoją – NEBUS.
  • Europos vyskupų konferencijų taryba š. m. rugsėjo 14 d. paskelbė Maldos už Ukrainą diena. Ši diena – Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventė – pasirinkta todėl, kad ji ypač iškilmingai švenčiama Rytų Bažnyčioje, be to, Ukraina dabar eina Kryžiaus keliu. Kviečiame mūsų bažnyčioje dalyvauti vakaro pamaldose: 19 val. šv. Mišios, o po Mišių bus Kryžiaus kelias bažnyčioje su ypatinga maldos intencija už taiką Ukrainoje.
  • Parapijos Caritas vėl po vasaros pradės savo veiklą trečiadienį, rugsėjo 14 dieną. Maloniai kviečiame naujų savanorių prisijungti, mielai priimsime.
Both comments and pings are currently closed.