Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2022 m. liepos mėn. 24 d. skelbimai

2022-07-24

XVII eilinis sekmadienis

  • Šiandien yra pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena. Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Jokūbą, apaštalą, antradienį šv. Joakimą ir Oną, Švč. M. Marijos gimdytojus, penktadienį šv. Mortą, Mariją ir Lozorių.
  • Rytoj, liepos 25 d., prasideda antroji dieninės stovyklos vaikams savaitė, nuo 13.30 iki 18 valandos. Veikla tęsis darbo dienomis iki liepos 29 dienos. Primename, kad kviečiami visi vaikai nuo 5 iki 14 metų, tačiau nepamirškite, kad registracija internetu yra privaloma (registracijos formą ir informaciją galite rasti interneto puslapyje www.bosko.lt arba facebuko parapijos paskyroje).
  • Kadangi ir šiais metais turime užtikrinti saugų atstumą vaikams, kurie dalyvauja vasaros stovykloje, ir garantuoti dezinfekuotas vietas, bažnyčia yra naudojama veiklai su vaikais. Ir šią savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio visos šv. Mišios (ryte lietuvių, vakare lenkų ir lietuvių kalbomis) vyks įprastu laiku vienuolyno koplyčioje, pirmame aukšte. Ryte koplyčia bus atidaryta nuo 6.50 val., o vakare nuo 17 val. Šeštadienį ir sekmadienį visos Mišios vyks bažnyčioje.
  • Nuo liepos 26 iki rugpjūčio 2 d. kun. Massimo bus su lenkų vaikų grupe stovykloje Tverečiuje.
  • Kaip jus žinote, esame vienuoliai ir turime paklusnumo įžadus. Saleziečių vyresniųjų sprendimu, nuo rugsėjo mėnesio mūsų parapijoje ir saleziečių bendruomenėje vyks pakeitimai: kun. Massimo bus atsakingas už saleziečių bendruomenę Telšiuose; kun. Aleksandras Vilniuje dirbs toliau kaip Saleziečių bendruomenės direktorius ir papildomai bus šv. Jono Bosko parapijos klebonas; kunigas Vincenzo grįžta iš Telšių i Vilniaus saleziečių bendruomenę ir parapiją; kun. Oliveris ir kun. Vincenzo yra paskirti šv. Jono Bosko parapijos vikarais. Pagal vyresniųjų planą savaitgaliais vienas lenkas kunigas salezietis atvažiuos į Vilnių pastoracinei pagalbai parapijoje. Rugsėjo 4 dieną, sekmadienį, kunigas Massimo atsisveikins su parapijiečiais.
Both comments and pings are currently closed.