Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2022 m. gruodžio mėn. 4 d. skelbimai

2022-12-03

II advento sekmadienis

  • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Mikalojų vyskupą (antrasis Vilniaus vyskupijos globėjas) trečiadienį šv. Ambraziejų vyskupą ir Bažnyčios mokytoją, ketvirtadienį Švč. M. Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą – iškilmės. Mišios šiokiadienio tvarka.
  • Prie bažnyčios durų po Mišių galima įsigyti pašventintų kalėdaičių. O paprastomis dienomis raštinėje, raštinės darbo metu, arba zakristijoje nuo 17 val.
  • Rarotų šv. Mišios yra aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val.
  • Prie išėjimo galėsite įsigyti Saleziečių Žinių kalendorių. Meditacijų tema – naujojo saleziečio šventojo Artemido Zatti gyvenimas. Kaip visada prašome bent 0,50 €
  • Šį vakarą 18 val. susirenka Gyvojo Rožinio nariai pasimelsti. Kviečiame prisijungti.
Both comments and pings are currently closed.