Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2022 m. gegužės mėn. 29 d. skelbimai

2022-05-30

Kristaus Žengimas į Dangų (Šeštinės)

  • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį, 30 d., mūsų bažnyčios konsekracijos metines (Mišių tvarka – 7.00, 12.00, 19.00 val.), antradienį Švč. M. Marijos Apsilankymą, trečiadienį šv. Justiną, kankinį, penktadienį šv. Karolį Luangą ir jo draugus, kankinius. Kitą sekmadienį švęsime Sekmines.
  • Šiandien yra visuomenės komunikavimo priemonių diena. Rinkliava skiriama Bažnyčios komunikacijos veiklai ir priemonėms išlaikyti. Raginame aplankyti savo parapijos tinklalapį, nuolat sekti jos Facebook paskyrą; skatiname įsigyti ir skaityti katalikišką spaudą.
  • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11.30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.
  • Nuo birželio 1 d. pradėsime dalyti šv. Komuniją taip, kaip buvo iki pandemijos: patys tikintieji iš eilės ateina pas kunigą, esantį priešais altorių. Komunija bus priimama stovint, o ne klūpant, paliekant kiekvienam galimybę pasirinkti, ar priimti ją tiesiai į burną, ar ant rankos (ir iš karto įdedant į burną prieš kunigą). Nuo birželio mėnesio nebetransliuosime sekmadienio Mišių, atsižvelgiant i vyskupų paraginimą dalyvauti gyvai šv. Mišiose ir dėl kunigų užimtumo vasarą.
  • Nuo birželio 1 d. visus kviečiame dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedame kiekvieną sekmadienį po Sumos, o šiokiadieniais po vakarinių Mišių. Šią savaitę bus taip pat pirmasis mėnesio ketvirtadienis (kuomet meldžiamės už pašaukimus į dvasinį luomą) ir pirmasis mėnesio penktadienis.
  • Popiežius Pranciškus gegužės 31 dieną – 19 val. Lietuvos laiku – melsis už taiką Rožinio malda Romos Didžiojoje Švč. Mergelės Marijos (Santa Maria Maggiore) bazilikoje. Tą dieną mūsų bažnyčioje kviečiame sukalbėti Rožinį pagal popiežiaus intenciją 17.20 val. lenkų kalba ir 18.40 val. lietuvių kalba.
Both comments and pings are currently closed.