Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2022 m. gegužės mėn. 22 d. skelbimai

2022-05-22

VI Velykų sekmadienis

  • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį 24 d. Švč. M. Mariją Krikščionių pagalbą: tą dieną kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po vakarinių mišių, kartu su Marijos litanija. Pamaldų metu galėsime perskaityti Jūsų prašymus ir padėkas užtariant Mergelei Marijai. Prašymus ir padėkas galima užrašyti zakristijoje. Ketvirtadienį 26 d. minime šv. Pilypą Nerį, kunigą.
  • Maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Švč. M. Marijos litaniją kalbame šiokiadieniais po vakarinių Mišių, apie 19.30 val. ir sekmadieniais po sumos.
  • Atsižvelgiant i mažesnius ribojimus dėl Covido nuo gegužės pradžios parapijos raštinė vėl dirba darbo dienomis (nuo pirmadienio iki penktadienio) nuo 17.00 iki 17.45 val. Ryte kol kas raštinė nedirbs. Liks toliau galimybė užrašyti ir įdėti Mišių intencijas į aukų dėžutę bažnyčios gale arba padaryti banko pavedimą. Nuo birželio 1 d. pradėsime dalyti šv. Komuniją taip, kaip buvo iki pandemijos: patys tikintieji iš eilės ateina pas kunigą, esantį priešais altorių. Komunija bus priimama stovint, o ne klūpant, paliekant kiekvienam galimybę pasirinkti, ar priimti ją tiesiai į burną, ar ant rankos (ir iš karto įdedant į burną prieš kunigą).
  • Visą gegužės mėnesį kiekvieną sekmadienį kviečiame vaikus į žaidimus 14 val. Jeigu turite vaikų arba anūkų, perduokite jiems mūsų kvietimą. Po žaidimų, kviečiame į Mišias vaikams 15 val.
  • Kitą sekmadienį, gegužės 29 d., kunigas Robertas Voičan, kuris gegužės 7 d. buvo įšventintas kunigu, aukos šv. Mišias mūsų bažnyčioje 11 valanda Lietuvių kalba ir 13 val. Lenkų kalba. Malonai kviečiame dalyvauti
Both comments and pings are currently closed.