Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2022 m. gegužės mėn. 1 d. skelbimai

2022-04-30

III Velykų sekmadienis

  • Šiandien – Motinos diena: kviečiame pasimelsti už savo gyvas ir mirusias motinas.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Atanazą, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją, antradienį šv. Pilypą ir Jokūbą, apaštalus, penktadienį šv. Dominyką Savijų.
  • Šiandien prasideda gegužės mėnuo skirtas Švč. M. Marijos garbei, todėl maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Švč. M. Marijos litaniją kalbėsime šiokiadieniais po vakarinių mišių, apie 19.30 val. ir sekmadieniais po sumos. Pirmą mėnesio ketvirtadienį ir penktadienį nebus papildomų pamaldų, o sukalbėsime Marijos litaniją.
  • Antradienį, gegužės 3 d., 12 val. Lazdynų klubas ʺBočiaiʺ ir seniūnas kviečia švęsti Motinos dieną Lazdynų seniūnijos salėje. Visi yra kviečiami
  • Šią savaitę išsiuntėme Vilniaus arkivyskupijos kurijai aukas skirtas šv. Žemei, surinktas kiekvieną gavėnios penktadienį ir Didįjį Penktadienį: iš viso surinkome 3907 eurus. Katalikų Bažnyčios esančios šventojoje Žemėje vardu nuoširdžiai dėkojame.
  • Per visą Gavėnią atidavėme 30 dėžių mūsų parapijos Carito valgyklai ir 6 dėžes mūsų parapijos vaikų dienos centrui. Vaikų ir vargšų vardu jums nuoširdžiai dėkojame už dosnumą ir solidarumą.
  • Atsižvelgiant į mažesnius ribojimus dėl Covido, nuo rytojaus, gegužės 1 d., parapijos raštinė vėl dirbs po pietų nuo 17.00 iki 17.45 val., darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio. Ryte kol kas raštinė nedirbs. Liks toliau galimybė užrašyti Mišių intencijas naudojant aukų dėžutę bažnyčios gale arba per banko pavedimą.
  • Ieškome buhalterio arba buhalterės, kuri dirbs mūsų parapijoje; prašome kreiptis pas mane po Mišių.
  • Šiandien Gyvojo Rožinio nariai renkasi bažnyčioje 18 val. pasimelsti. Kviečiame prisijungti.
Both comments and pings are currently closed.