Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Velykinis tridienis – PAMALDŲ TVARKA

2013-03-25

Didysis Ketvirtadienis

  • Paskutinės Vakarienės Mišios – 1930 val.

Didysis Penktadienis

  • Adoracija Bažnyčioje, išpažinčių klausymas nuo 900 val.
  • Kryžiaus Kelias – 1500 val.
  • Kristaus Kančios Pamaldos – 1930 val.

Didysis šeštadienis

  • Adoracija Kristaus kape, išpažinčių klausymas nuo 900 iki 1700 val.
  • Maistas šventinamas adoracijos metų kas 30 min.

(Patartina maistą atsinešti į Velyknakčio arba Velykų ryto šv. Mišias)

Kristaus prisikėlimas – VELYKOS

Šeštadienis: Velyknakčio liturgija 1900 val.

Sekmadienis: šv. Mišios 700 (po šv. Mišių Procesija), 1100, 1900 val.

Pirmadienis: šv. Mišios 800, 1100, 1900 val.

Balandžio 7 dieną per Atvelykį – Dievo Gailestingumo šventę, po vaikų mišių (15 val.) bus šventė vaikams. Raginame vaikus atsinešti po vieną margutį. Bus dovanų visiems.

Nuo Didžiojo šeštadienio nakties prisidėda vasaros laikas: kelsimės valanda anksčiau nei įprasta, nes naktį iš šeštadienio į sekmadienį, 3 val. nakties, laikrodžių rodykles pasuksime į priekį.

Atkreipkite dėmesį, kad jau Velykų I dieną šv. Mišių tvarkaraštis pagal vasaros laiką!

Both comments and pings are currently closed.