Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Velykinis tridienis – PAMALDŲ TVARKA

2019-04-14

Didysis Ketvirtadienis 04/18

Paskutinės Vakarienės Mišios 1930

Didysis Penktadienis 04/19

Adoracija Bažnyčioje, išpažinčių klausymas nuo 900
Kryžiaus Kelias 1500
Kristaus Kančios Pamaldos 1930

Didysis šeštadienis 04/20

Adoracija Kristaus kape, išpažinčių klausymas nuo 900
Maistas šventinamas adoracijos metu kas 30 min.
Patartina maistą atsinešti į Velyknakčio arba Velykų ryto šv. Mišias.

Kristaus prisikėlimas – VELYKOS

Velyknakčio liturgija 1900 (šeštadienis 04/20)

Sekmadienis 04/21: šv. Mišios 700 (po šv. Mišių Procesija), 1100, 1900

Pirmadienis 04/22: šv. Mišios 800, 1100, 1900

Balandžio 28 dieną per Atvelykį – Dievo Gailestingumo šventę, po vaikų mišių (15 val.) bus Atvelykio šventė vaikams. Prašome vaikų atsinešti po vieną margutį.

Both comments and pings are currently closed.