Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

SVEIKINAME!

2019-04-21

Brangūs šv. Jono Bosko parapijos parapijiečiai,

sveikiname Jus su šv. Kristaus Prisikėlimo – šv. Velykų švente.

Mūsų Viešpats Jėzus Kristus savo šlovingu Prisikėlimu išlaisvino mus iš nuodėmės pančių, įvedė į pilną bendrystę su Tėvu, sutaikė Dangų ir Žemę. Būkime visi paliesti Jo šlovės ir Jo palaimos. Priimkime visi Jo tikrąjį Gyvenimą, kuris niekada nesibaigia. Tegul mūsų tikėjimas į Prisikėlusįjį Kristų lieka sustiprintas!
Su švente!

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos klebonas,
kun. Aleksandras Barelli SDB,
ir visi dirbantieji šioje parapijoje kunigai saleziečiai

Both comments and pings are currently closed.