Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai, vasario 10 d.

2013-02-10

Pirmadienį, Lurdo Švč. M. Marija – pasaulinė ligonių diena. Ta proga šv. Mišios už ligonius bus aukojamos 11 val. ir mišių metu teikiamas ligonių patepimas.

Trečiadienį, Pelenų diena. Šv. Mišios 7, 11 ir 19 val. Kiekvienose mišiose bus barstomi pelenai. Pelenų dieną yra privalomas pasninkas nuo mėsos. Taip pat tą dieną galime sočiai valgyti tiktai vieną kartą per dieną. Gavėnia – laikas skirtas pasirengimui Velykoms ir atgailai. Nuo Pelenų dienos prasideda Velykinės išpažinties ir Komunijos laikas. Kiekvieną penktadienį Gavėnios metu yra privalomas pasninkas nuo mėsos.

Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus keliu po vakarinių mišių. Kiekvieną sekmadienį giedosime „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 30 min. Visus kviečiame dalyvauti šitose tradicinėse pamaldose.

Šeštadienį, Lietuvos nepriklausomybės diena. Mišiose 11 val. melsimės už Tėvynę.

Kitą sekmadienį po 11 val. Mišių pradėsime katechezę suaugusiems. Katechezė apie tikėjimą skirta visiems, bet ypač tiems, kurie dar nepriėmė Sutvirtinimo sakramento. Lankant tuos 11 susitikimų bus galima priimti Sutvirtinimo sakramentą birželio mėnesį. O visiems, kurie dalyvaus, bus proga įsigilinti į savo tikėjimą. Nereikia išankstinės registracijos.

Both comments and pings are currently closed.