Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai, sausio 27 d.

2013-01-28

Ketvirtadienį, sausio 31 d., minime šv. Joną Bosko, kunigą – mūsų parapijos globėją: iškilmės. Tą dieną bus aukojamos papildomos mišios 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.

Vasario 1 d. – pirmas mėnesio penktadienis. Po vakarinių šv. Mišių skaitysime Švč. Jėzaus Širdies litaniją, bus asmeniška malda tyloje, Švč. Sakramento palaiminimas.

Šeštadienį, vasario 2 d., Kristaus paaukojimas – Grabnyčios: šv. Mišios šiokiadienio tvarka. Vakaro Mišių pradžioje pašventinamos žvakės.

Sekmadienį, vasario 3 d., mūsų parapijoje švęsime šv. Jono Bosko atlaidus. 11 val. per sumą šv. Mišias aukos Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis.

Both comments and pings are currently closed.