Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai, rugsėjo 29 d.

2013-10-01

Spalio 6 d. kviečiame visus vaikus į Rudens šventę. Šventė prasidės šv. Mišiomis 15 val. Po mišių vaikams numatyti žaidimai, loterija ir siurprizai. Nuo spalio 13 d. kiekvieną sekmadienį žaidimai vaikams bus nuo 14 val.

***

Spalio mėnesį,  pagal seną paprotį kartu kasdien kviečiame sukalbėti Rožinį. Mūsų bažnyčioje Rožinis bus kalbamas kiekvieną dieną po 19 val. vakarinių mišių, o sekmadieniais po 11 val. Sumos. Visus maloniai kviečiame bendrai kalbėti tą gražią maldą. Primename, kad suteikiami visuotiniai atlaidai kiekvienam, kuris pamaldžiai kalba Rožinį.

Both comments and pings are currently closed.