Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2021-11-21

2021-11-22
  • Šiandien švenčiame Kristaus Karaliaus iškilmes, baigiasi liturginiai metai. Šios dienos rinkliava yra skirta kunigų seminarijos išlaikymui. Už visas aukas dėkojame.
  • Kitą sekmadienį jau pirmas Advento sekmadienis. Per pirmąsias Mišias pašventinsime kalėdaičius, kuriuos galėsite įsigyti nuo kito sekmadienio po kiekvienų šv. Mišių. Rarotų Mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Ceciliją, mergelę, kankinę, tą dieną pasimelskime mūsų vargonininkų ir choristų intencija, o šiandien nuoširdžiai juos sveikiname; trečiadienį šv. Andriejų Dung-Laką, kunigą, ir draugus, kankinius.
  • Ketvirtadienį 12 val. Lazdynų seniūnijos salėje vyks senjorų klubo „Bočiai“ renginys skirtas advento dienai paminėti. Kviečiame dalyvauti. Reikalingas galimybių pasas.
Both comments and pings are currently closed.