Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2020-11-29

2020-11-28
  • Šiandien prasideda Adventas: pasiruošimo laikas šv. Kalėdoms. Rarotų šv. Mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val. Nuo šios dienos pradedam platinti pašventintus kalėdaičius: sekmadieniais po kiekvienų Mišių – išvengiant žmonių susibūrimo, ir laikantis higienos normų, kas nori įsigyti kalėdaičius, nejudėkite iš savo vietos po palaiminimo, bet stovėkite savo vietoj, ateis patarnautojas arba kunigas su krepšiu ir jums duos, kiek kalėdaičių pageidausite. Šiokiadieniais – zakristijoje po kiekvienų Mišių: prašom dėvėti kaukę ir dezinfekuoti rankas prieš užeinant į zakristiją.
  • Su Adventu prasideda ir Carito akcija „Gerumas mus vienija“, kurios metu parduodamos Carito žvakutės. Šiais metais turime tokį raginimą: mūsų parapijoje gyvena šeima, kurioje gyvena sunkiai sergantis jaunas vyras (24 metų), kuris serga patologine liga ir guli lovoje, judindamas tik akis. Su juo gyvena mama ir brolis. Mama negali dirbti, nes turi prižiūrėti ligonį ir gyvena tik su jo pašalpa. Mūsų parapijos Carito savanoriai lanko juos reguliariai ir jiems padeda. Visi pinigai, surinkti iš Carito žvakučių pardavimo, šį adventą yra skirti padėti tai šeimai. Rasite savanorius su žvakutėmis prie išėjimo: imkite žvakutę ir tegul dega jūsų namuose gerumo dvasia. Būkite dosnūs: poreikis yra realus ir didelis.
  • Rytoj paskutinis mėnesio pirmadienis. Kviečiame 11.30 sukalbėti rožinį kartu bažnyčioje ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.
Both comments and pings are currently closed.