Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2020-11-06

2020-11-06

Pagal Vyriausybės nutarimus ir 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Vyskupų konferencijos potvarkį, Lietuvoje bus atidarytos bažnyčios karantino metu ir bus aukojamos šv. Mišios bažnyčiose dalyvaujant žmonėms, laikantis saugumo normų.

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos

ŠV. MIŠIŲ tvarkaraštis LAPKRIČIO mėnesiui

SEKMADIENIAIS: šv Mišios (be giesmių) LT: 8.00, 11.00, 15.00, 19.00, PL: 9.30 ir 13.00

ŠIOKIADIENIAIS (I-V): LT: 7.00, 19.00; PL: 18.00

ŠEŠTADIENIAIS: LT: 10.00 (po Mišių adoracija), 19.00; PL: 18.00

DĖMESIO:

Bažnyčioje PRIVALOMA laikytis 2 metrų atstumo nuo kitų žmonių (išskyrus artimus šeimos narius, su kuriais gyvenama) ir ant burnos bei nosies visą laiką dėvėti kaukę. Įeinant į bažnyčią prašome dezinfekuoti rankas.

Į bažnyčią gali įeiti ribotas skaičius žmonių (pagal erdvės kvadratinius metrus), kai tiek žmonių jau yra įėję, kitus prašome dalyvauti Mišiose lauke prie durų (laikantis atitinkamo atstumo). Šventovė kasdien yra dezinfekuojama ir vėdinama.

Šv. Komunija dalijama TIK į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.

Draudžiama lankytis bažnyčioje asmenims turintiems temperatūros, kosintiems arba jaučiantiems kitus peršalimo simptomus, per paskutines 14 dienų turėjusiems kontaktą su sergančiais Covid-19, esantiems privalomoje 14 dienų saviizoliacijoje. Rizikos grupės žmonėms rekomenduojama bažnyčios kol kas nelankyti.

Kiekvieną sekmadienį 19.00 val. šv. Mišios bus transliuojamos per parapijos Facebook paskyrą (https://www.facebook.com/VilniausSvJonoBoskoParapija).

Lapkričio mėnesį, iki naujo nurodymo, IŠPAŽINTYS nebus klausomos, nebent ypatingu atveju – susitariant iš anksto su kunigu (bus privaloma laikytis 2 metrų atstumo nuo kunigo ir dėvėti kaukę).

Visą LAPKRIČIO mėnesį RAŠTINĖ NEDIRBS.

  • Dėl šv. Mišių užsakymų galima arba padaryti banko pavedimą (Gavėjas Vilniaus šv. Jono Bosko parapija, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT93 7044 0600 0095 0285, nurodant intenciją, pageidautiną datą, aukotojo telef. nr.), arba naudoti aukų dėžutę bažnyčios gale, nurodant intenciją, pageidautiną datą, aukotojo telef. nr., ir įdėti kartu su auka į užklijuotą voką.
  • Dėl skubių dvasinių patarnavimų (ligonio lankymas, laidotuvės ir pan.) prašome skambinti tel. nr. (8 5) 212 76 66 arba 8-604-47479
  • Dėl krikšto pažymėjimų ir leidimų susituokti už parapijos ribų, dėl susitarimo krikštyti vaiką, kitais klausimais – kreiptis internetu adresu lazdynu.parapija@gmail.com

Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramento katechezės vyks tik nuotoliniu būdu. Vaikų tėvai gaus atskirą elektroninį laišką. Dėl galimų problemų dėl katechezių – kviečiame susisiekti su savo grupės katechetu.

Both comments and pings are currently closed.