Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2020-03-19

2020-03-19

Brangūs Vilniaus šv.Jono Bosko parapijos parapiječiai,
šiuo karantino laikotarpiu norime su jumis pasidalinti keletu naujienų:

  1. Kunigo Massimo Bianco tėvelio mirtis.
    Praeitą sekmadienį, Turine (Italijoje) po ilgos ligos, dėl vėžio grįžo pas Viešpatį kunigo Maksimo tėvelis Renato Bianco, saleziečių bendradarbis. Dėl karantino judėjimo apribojimų kunigas Maksimas negalėjo nuvykti į Italiją į laidotuves ir pasiliko Vilniuje. Prisiminkime kunigą Maksimą savo maldose ir melskimės ir už velionio amžinąjį poilsį Danguje.
  2. Kovo 20 d. – Atgailos ir pasninko diena.
    Atsiliepdami į popiežiaus Pranciškaus kvietimą įvairiais būdais paminėti 24 valandas Viešpačiui, Lietuvos vyskupijų ganytojai paskelbė penktadienį, kovo 20 dieną, Atgailos ir pasninko diena. Tą dieną tikintieji yra kviečiami melstis bei aukoti savo pasninką už sergančiuosius, medikus ir visus, kurie dirba siekdami pažaboti koronavirusą Lietuvoje, Italijoje (kuri yra šio viruso labiausiai paveikta), Europoje ir visame pasaulyje.
  3. Kasdieninė malda šv. Juozapui.
    Lietuvos vyskupų esame kviečiami kasdien 20 val. melstis šv. Juozapo malda, pradedant nuo šios dienos (šiandien kovo 19 d. – liturginė šv. Juozapo iškilmė) iki karantino pabaigos. Lietuvos bažnyčios varpai (ir mūsų bažnyčios!) suskambės kasdien tą valandą priminimui.

Primename, kad dėl religinių patarnavimų šv. Jono Bosko parapijoje, galite mums paskambinti telefonu +370 5 244 76 66

Paskelbus karantiną Lietuvoje kyla praktinių klausimų dėl sakramentų teikimo ir kitų dvasinių patarnavimų. Lietuvos vyskupai pateikia praktines gaires apie sielovadą karantino sąlygomis

Both comments and pings are currently closed.