Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2020-03-08

2020-03-07

II gavėnios sekmadienis

  • Šiandien švenčiame Tarptautinę Moters dieną: sveikiname visas čia esančias moteris ir prašome jums Dievo palaimos ir Marijos globos.
  • Jau praeitą sekmadienį pradėjome taikyti kai kurias apsaugos nuo koronaviruso rekomendacijas, skatiname ir toliau jų laikytis. Todėl laikinai nebus švęsto vandens prie durų, vaikų palaiminimas komunijos metu bus kryžiaus ženklu neliečiant kaktos, per ramybės palinkėjimą raginame nespausti rankų, o tik linksėti galvą vienas kitam.
  • Trečiadienį, kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Mišios – 11 už Tėvynę ir 19 val. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad ryte 7 val. Mišių nebus.
  • Raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelią po vakarinių Mišių. Primename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį yra privalomas pasninkas nuo mėsos kaip bendruomeninė atgaila. Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t. y. 10.30 val.
  • Toliau raginame paaukoti iš savo Gavėnios atgailos į Carito aukų dėžutę bažnyčios gale. Visi surinkti pinigai yra skirti maistui vargstantiesiems.
  • Primename, kad kitą sekmadienį švęsime šv. Jono Bosko parapijos įsteigimo 30-ąjį jubiliejų (tikra įsteigimo data – kovo 12 d.). Vilniaus arkivyskupas aukos iškilmingas šv. Mišias 11 val. – kviečiame dalyvauti. Kitos Mišios tą dieną 8 ir 19 val.
Both comments and pings are currently closed.