Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2020-02-23

2020-02-23

VII eilinis sekmadienis

  • Vasario 24 d., paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11.30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kuriuos transliuos Marijos radijas. Rytoj yra 24 mėnesio diena. Po vakarinių 19 val. šv. Mišių vyks Marijos krikščionių pagalbos pamaldos, per kurias paskaitysime jūsų padėkas ir prašymus. Juos galite užrašyti prieš Mišias zakristijoje.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį, vasario 25 d., saleziečius kankinius šv. vysk. Aloyzą Versiliją ir kun. Kalikstą Karavario.
  • Trečiadienį, vasario 26 d., minime Pelenų dieną: prasideda Gavėnia. Šv. Mišios 7, 11 ir 19 val. Kiekvienų Mišių metu bus barstomi pelenai. Pelenų dieną yra privalomas pasninkas nuo mėsos. Taip pat tą dieną galime sočiai valgyti tiktai vieną kartą dienos metu. Gavėnia – laikas skirtas pasirengimui Velykoms ir atgailai. Nuo Pelenų dienos prasideda Velykinės išpažinties ir Komunijos laikas.
  • Penktadienį, vasario 28 d. po 19 val. Mišių eisime Kryžiaus Kelią kaip ir kiekvieną Gavėnios penktadienį. Per visą Gavėnią kiekvieną penktadienį Mišių metu bus renkama rinkliava, skirta Šv. Žemei paremti, kartu su Didžiojo penktadienio aukomis. Primename, kad kiekvieną penktadienį Gavėnios metu yra privalomas pasninkas nuo mėsos.
  • Nuo kito sekmadienio giedosime Graudžius verksmus prieš sumą, t. y. 10 val. 30 min.
  • Šiais metais vietoj pasninko dėžės maisto produktams, nuo kito sekmadienio ir iki sekmadienio po Velykų, bažnyčioje prie išėjimo bus Carito aukų dėžė, kur kiekvienas yra paragintas atnešti piniginę auką – tai bus mūsų atgailos ir pasninko ženklas bei šitaip padėsime stokojantiems. Visi surinkti pinigai bus skirti reikiamo maisto vargstantiems pirkimui po Velykų – maisto paketų paruošimui. Raginame dalyvauti gerumo akcijoje.
  • Šiandien kviečiame vaikus po 15 val. Mišių pasilikti Užgavėnių šventėje: bus Kanapinio ir Lašininio pasirodymas, žaidimai, deginsime Morę ant laužo ir bus blynų visiems vaikams.
Both comments and pings are currently closed.