Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2020-02-02

2020-02-01

Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)

  • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj – šv. Blažiejų, kai šaukiamasi globos nuo gerklės ligų (visų šv. Mišių pabaigoje – gerklių palaiminimas, 7 ir 19 val.), trečiadienį – šv. Agotą, mergelę ir kankinę, šv. Mišios – 7 ir 19 val. Per šv. Mišias šventinamas vanduo ir duona. Duonos ir vandens prašome atsinešti su savimi. Ketvirtadienį minime šv. Paulių Mikį ir jo draugus kankinius.
  • Pirmą mėnesio ketvirtadienį po Mišių melsimės už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus. Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių bus Švč. Sakramento adoracija ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
  • Iš anksto skelbiame, kad vasario 11 d. minėsime pasaulinę ligonių dieną: šv. Mišios už ligonius bus aukojamos 11 val. ir šv. Mišių metu suteiksime ligonių patepimą norintiems ligoniams. Kviečiame dalyvauti visus ligonius ir tuos, kurie dėl amžiaus jaučia sveikatos silpnėjimą. Bus taip pat galimybė atlikti išpažintį (ateiti truputį anksčiau). Raginame atvežti savo ligonius, kad galėtų jausti Jėzaus artumą ligos metu. Tai nėra „paskutinis patepimas“ mirštantiesiems, o Sakramentas sergančiam žmogui. Kitos Mišios vasario 11 d., be ligonių patepimo, bus aukojamos 7 ir 19 val.
  • Šiandien Gyvojo Rožinio nariai renkasi bažnyčioje 18 val. pasimelsti. Kviečiame prisijungti.
  • Tęsiame kalėdojimą. Norinčius prašome susiorganizuoti laiptinėse ir ateiti į raštinę, raštinės darbo metu, kur galėsime susitarti dėl lankymo laiko.
Both comments and pings are currently closed.