Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2019-12-15

2019-12-14

III advento sekmadienis

  • Šio sekmadienio šv. Mišių rinkliava skirta Vilniaus arkivyskupijos Caritui ir mūsų parapijos Caritui. Visa aukų suma surinkta Mišių metu bus padalinta per pusę ir perduota toms organizacijoms. Nuoširdžiai dėkojame už visas aukas.
  • Prie bažnyčios durų dar galima įsigyti pašventintus kalėdaičius. Savaitės bėgyje galite įsigyti kalėdaičius raštinėje, raštinės darbo metu.
  • Raginame įsigyti ir skaityti katalikišką spaudą.
  • Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks šią savaitę, gruodžio 20–22 dienomis. Rekolekcionistas bus Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriaus padėjėjas kun. Mykolas Sotničenka. Penktadienį šv. Mišios su pamokslu bus aukojamos 19 val. Šeštadienį rekolekcijų šv. Mišios su pamokymu – 11 ir 19 val. (demėsio: šv. Mišios bus 11 val., o ne 10 val. kaip šeštadieniais įprasta). 8 val. bus aukojamos papildomos Mišios, po kurių prasidės visos dienos adoracija iki 20 val. (visų Mišių metu adoracija sustabdoma). Sekmadienį – įprastu laiku per visas šv. Mišias (8, 11, 15, 19 val.) bus rekolekcijų pamokymas. Rekolekcijų metu klausyklose bus daugiau kunigų, raginame atlikti išpažintį jau rekolekcijų metu ir nelaukti iki pat Kalėdų.
Both comments and pings are currently closed.