Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2019-11-24

2019-11-24

Kristaus Karaliaus

  • Šiandien švenčiame Kristaus Karaliaus iškilmes, baigiasi liturginiai metai. Šios dienos rinkliava yra skirta kunigų seminarijos išlaikymui. Už visas aukas dėkojame.
  • Kitą sekmadienį jau pirmas Advento sekmadienis. Per pirmąsias Mišias pašventinsime kalėdaičius, kuriuos galėsite įsigyti nuo kito sekmadienio po kiekvienų šv. Mišių. Rarotų Mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: šeštadienį šv. Andriejų, apaštalą.
  • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11,30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.
Both comments and pings are currently closed.