Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2019-11-10

2019-11-09

XXXII eilinis sekmadienis

  • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj Martiną Turietį, vyskupą, antradienį šv. Juozapatą, vyskupą ir kankinį, šeštadienį Švč. M. Mariją Gailestingumo Motiną.
  • Vakar vakare prasidėjo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos Atlaidai. Kviečiame visus dalyvauti atlaidose. Programa pakabinta prie durų.
  • Skelbimas iš mūsų parapijos Carito. Carite laukiame mažas pensijas gaunančių ir socialiai remtinų lazdyniečių, kuriems Carito darbo metu dalinsime maisto produktų paketus. Kreiptis į mūsų Caritą pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 10 val.
Both comments and pings are currently closed.