Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2019-06-16

2019-06-16

Šv. Trejybė

  • Šią savaitę liturgijoje minime: šį penktadienį, 21 d., šv. Aloyzą Gonzagą, vienuolį. Kitą sekmadienį švenčiame Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę visoje Lietuvoje. Esame pakviesti į Katedrą 12,30 val., kur Vilniaus Arkivyskupas kartu su miesto kunigais aukos šv. Mišias. Po Mišių bus Kristaus Kūno procesija iki Aušros Vartų. Kitą sekmadienį nebus vaikų Mišių, dėl iškilmės mieste. Vaikų Mišios bus vėl birželio 30 d.
  • Šį ketvirtadienį, birželio 20 d., mūsų parapijoje vakare švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Po lenkų vakarinių Mišių apie 18,40 val. eisime aplink bažnyčią su eucharistine procesija ir sustosime prie altorėlių. Kviečiame visus prisijungti, ypač šeimas, kurių vaikai priėmė šiais metais Pirmąją Komuniją. Bus tik viena procesija ir lietuvių ir lenkų kalbomis kartu – tai vienybės su Viešpaties Kūnu ženklas. Raginame visus dalyvauti. Po procesijos bus šv. Mišios lietuvių kalba, ne tiksliai 19 val., o iš karto po procesijos.
  • Visus kviečiame dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedame kiekvieną sekmadienį po sumos, o šiokiadieniais po vakarinių mišių.
  • Šį šeštadienį tie, kurie jau užsiregistravo, susirenka prie bažnyčios 9 val. į kelionę į Vidėniškius (Molėtų raj.), dalyvauti pal. Mykolo Giedraičio atlaiduose. Prašome nevėluoti, nes autobusas nelauks nieko ir primename, kad paimtumėte sau maistą ir gėrimus. Grįžimas planuojamas apie 18 val.
Both comments and pings are currently closed.