Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2019-06-09

2019-06-09

Šventosios Dvasios atsiuntimas

  • Šiandien Šventosios Dvasios Atsiuntimas – Sekminės. Baigiasi liturginis Velykų laikas. Primename, kad katalikams privalomai Velykinei išpažinčiai ir komunijai nustatytas laikas Lietuvoje pratęstas iki šv. Petro ir Pauliaus šventės, birželio 29 d.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį, antrąją Sekminių dieną, Švč. M. Marijos Bažnyčios Motinos šventę. Antradienį minime šv. Barnabą, apaštalą, ketvirtadienį Jėzaus Kristaus Aukščiausiojo ir Amžinojo kunigo šventę, šiais metais praleidžiame šv. Antano Paduviečio minėjimą, penktadienį pal. Teofilį Matulionį, vyskupą. Kitą sekmadienį švęsime Švenčiausios Trejybės iškilmes.
  • Šį šeštadienį, birželio 15 d. mūsų parapijoje bus suteikiamas Sutvirtinimo Sakramentas, todėl šv. Mišios bus aukojamos ne 10 val., kaip įprasta šeštadieniais, o 11 val. Vakare – 19 val. šv. Mišios ir Jėzaus Širdies litanija.
  • Primename, kad šiandien, taip pat birželio 16 d. ir 30 d. dar bus aukojamos šv. Mišios 15 val. Birželio 23 d. šv. Mišių 15 val. nebus, nes kviečiame prisijungti prie Kristaus Kūno procesijos iš katedros.
  • Dar maloniai kviečiame visus į tradicines birželines pamaldas. Jėzaus Širdies litaniją skaitome šiokiadieniais po vakarinių mišių, o sekmadieniais po sumos.
  • Iš anksto skelbiame, kad mūsų parapijoje vaikų dieninė stovykla šiais metais prasidės liepos 8 d. ir vyks iki 26 d., darbo dienomis nuo 14 iki 18 val. vaikams nuo 6 iki 14 metų. Nereikia išankstinės registracijos.
Both comments and pings are currently closed.