Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2019-04-07

2019-04-08

V gavėnios sekmadienis

  • Kitas sekmadienis – tai Kristaus Kančios arba Verbų sekmadienis. Mišių tvarkaraštis kaip kiekvieną sekmadienį (8, 11, 15, 19 val.). Kiekvienų šv. Mišių metu bus pašventinamos verbos. Sekmadienio rinkliava bus skirta Vilniaus kunigų seminarijai.
  • Dar raginame penktadieniais eiti Kryžiaus keliu po vakarinių mišių. Sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 40 min.
  • Skelbimų lentoje yra duomenys tiems, kurie nori skirti 2% mokesčių mūsų bažnyčiai (galite tai daryti ir internetu). Lapus užpildyti galima ir raštinėje, raštinės darbo metu. Prie spaudos stalo bažnyčios gale yra padėti blankai su parapijos duomenimis.
Both comments and pings are currently closed.