Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2018-05-27

2018-05-26

Šv. Trejybė

Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį, 30 d., minėsime mūsų bažnyčios aštuntąsias konsekracijos metines (mišių tvarka – šiokiadienio), ketvirtadienį Švč. M. Marijos Apsilankymą, penktadienį šv. Justiną, kankinį. Kitą sekmadienį švenčiame Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę visoje Lietuvoje. Esame pakviesti į Katedrą 12.30, kur Vilniaus Arkivyskupas kartu su miesto kunigais aukos šv. Mišias. Po Mišių bus Kristaus Kūno procesija iki Aušros Vartų. Kitą sekmadienį, birželio 3 d., nebus vaikų Mišių 15 val., dėl iškilmės mieste. Vaikų Mišios 15 val. bus aukojamos vėl nuo birželio 10 d. iki birželio mėnesio pabaigos.

Rytoj, gegužės 28 d., paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11.30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.

Šį ketvirtadienį, gegužės 31 d., mūsų parapijoje vakare švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Po lenkų vakarinių Mišių apie 18.40 val. eisime aplink bažnyčią su eucharistine procesija ir sustosime prie altorėlių. Kviečiame visus prisijungti, ypač šeimas, kurių vaikai priėmė šiais metais Pirmąją Komuniją. Ir šiais metais bus tik viena procesija ir lietuvių, ir lenkų kalbomis kartu, tai vienybės su Viešpaties Kūnu ženklas. Raginame visus dalyvauti. Po procesijos bus šv. Mišios lietuvių kalba, ne tiksliai 19 val., o iš karto po procesijos, tą dieną Marijos litanijos po Mišių nebus.

Visus kviečiame nuo birželio 1 d. dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedame kiekvieną sekmadienį po sumos, o šiokiadieniais po vakarinių mišių. Šią savaitę bus ir pirmasis mėnesio penktadienis.

Vaikų dieninė stovykla prie mūsų bažnyčios bus nuo liepos 9 d. iki 27 d., darbo dienomis nuo 14 iki 18 val. vaikams nuo 6 iki 14 metų. Dalyvavimas nemokamas, nereikia iš anksto registruotis.

Both comments and pings are currently closed.