Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2019-02-03

2019-02-03

IV eilinis sekmadienis

Šią savaitę liturgijoje minime: šiandien – šv. Blažiejų, kai šaukiamasi globos nuo gerklės ligų (mišių pabaigoje – gerklių palaiminimas), antradienį šv. Agotą, mergelę ir kankinę, šv. Mišios – 7 ir 19 val. Per šv. Mišias šventinamas vanduo ir duona. Duonos ir vandens prašome atsinešti su savimi. Trečiadienį minime šv. Paulių Mikį ir jo draugus kankinius.

Ketvirtadienį bus pirmojo mėnesio ketvirtadienio pamaldos: po vakarinių Mišių trumpai pasimelsime už kunigus ir už pašaukimus į dvasinį luomą.

Iš anksto skelbiame, kad vasario 11 d. minėsime pasaulinę ligonių dieną: šv. Mišios už ligonius bus 11 val. ir šv. Mišių metu suteiksime ligonių patepimą norintiems ligoniams. Kviečiame dalyvauti visus ligonius ir tuos, kurie dėl amžiaus jaučia sveikatos silpnėjimą. Bus taip pat galimybė atlikti išpažintį (ateiti truputį ankščiau). Raginame atvežti savo ligonius, kad galėtų jausti Jėzaus artumą ligos metu. Tai nėra „paskutinis patepimas“ mirštantiesiems. Kitos Mišios vasario 11 d., be ligonių patepimo, bus aukojamos 7 ir 19 val.

Tęsiame kalėdojimą. Norinčius prašome susiorganizuoti laiptinėse ir ateiti į raštinę, raštinės darbo metu, kur galėsime susitarti dėl lankymo laiko.

Both comments and pings are currently closed.