Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2019-01-20

2019-01-20

II eilinis sekmadienis

Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj šv. Agnietę, mergelę ir kankinę, ketvirtadienį šv. Pranciškų Salezą, penktadienį šv. Pauliaus apaštalo atsivertimą (kai baigiasi maldos savaitė už krikščionių vienybę), šeštadienį šv. Timotiejų ir Titą, vyskupus.

Ketvirtadienį, sausio 24 d., nuo 8 val. ryto iki 20 val. vyks adoracija, įsitraukiant į Vilniaus arkivyskupijos nuolatinę adoraciją visose bažnyčiose. Bus proga pasimelsti prie Švč. Sakramento užtariant šv. Pranciškui Salezui. Po vakarinių šv. Mišių pasimelsime adoracijoje ir Marijos krikščionių pagalbos pamaldas.

Antradienį taip pat prasideda maldos devyndienis – dvasinis pasirengimas kun. Bosko iškilmėms. Šv. Jono Bosko liturginė šventė bus sausio 31 d., o mūsų parapijos atlaidai bus kitą sekmadienį, sausio 27 d.

Pradėjome kalėdoti. Norinčius prašome susiorganizuoti laiptinėse ir ateiti į raštinę, kur galėsime susitarti dėl lankymo laiko. Kalėdojimo tikslas – bendra kunigo malda su šeimos nariais ir buto pašventinimas bei trumpas bendravimas ir pokalbis.

Both comments and pings are currently closed.