Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2016-10-16

2016-10-17

Šį sekmadienį, spalio 16 d., Lietuvoje yra minima Pasaulinė misijų diena. Kviečiame melstis už misijas ir misionierius, o šio sekmadienio rinkliavą yra skirta misionierių veiklai paremti. Iš šių aukų finansuojami įvairūs pastoraciniai ir socialiniai Bažnyčios projektai misijų kraštuose.  Popiežius Pranciškus šia tema rašė: „Kaip tik šiais Jubiliejaus metais minimos 90-osios Pasaulinės misijų dienos, skatinamos Popiežiškosios tikėjimo skleidimo draugijos ir 1926 m. patvirtintos popiežiaus Pijaus XI, metinės. Todėl manau, jog bus pravartu priminti išmintingus mano pirmtakų nurodymus, kuriais jie nustatė, kad šiai draugijai būtų skirtos visos aukos, surenkamos viso pasaulio visose vyskupijose, parapijose, religinėse bendruomenėse, asociacijose ir bažnytiniuose sąjūdžiuose stokojančioms krikščionių bendruomenėms paremti ir Evangelijos skelbimui iki tolimiausių žemės pakraščių sustiprinti. Ir šiandien neturėtume susilaikyti nuo šio misionieriškos bažnytinės bendrystės veiksmo. Neapribokime savo širdies savo pačių rūpesčiais, bet išplėskime ją taip, kad ji apimtų visos žmonijos horizontus.“ Visas Pasaulinės misijų dienos proga tekstas galite rasti bažnyčios skelbimų lentoje arba
http://www.baznycioszinios.lt/site/files/file/pdf/bzinios_2016-09.pdf

Kitą sekmadienį, spalio 23 d., mūsų bažnyčioje moterų choras „Liepos“ giedos įvairias giesmes švč. M. Marijai „Verinys Mergelei Marijai“ 10.30 val. t. y. prieš Mišias, ir giedos ir per 11 val. Mišias. Kviečiame ateiti ankščiau į bažnyčią pasiklausyti.

Šeštadienį, spalio 22 d., kviečiame jaunimą į maldos vakarą, kuris vyks koplyčioje 18 val.

Both comments and pings are currently closed.