Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2014-06-01

2014-06-01

Visus kviečiame dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedame kiekvieną sekmadienį 12 val. po sumos, o šiokiadieniais po vakarinių mišių.

Primename, kad išskyrus birželio 22 d. (kai vyks Vilniaus Senamiestyje Kristaus Kūno procesija), visą birželio mėnesį kiekvieną sekmadienį bus aukojamos šv. Mišios 15 val.: kviečiame ypač vaikus dalyvauti 14 val. žaidimuose ir 15 val. Mišiose iki mėnesio pabaigos.

Both comments and pings are currently closed.