Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

2019-12-25

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos kunigai saleziečiai sveikina visus parapijiečius su Kristaus Gimimo švente.

Kristus ateina į pasaulį, kad taptų artimu kiekvienam žmogui. Esame išgelbėti tik Kristaus Meilės: šv. Kalėdos primena mums, kad toji Meilė nėra toli arba nepasiekiama. Dievas yra Emanuelis, tai reiškia Dievas su mumis. Priimkime Viešpatį į savo širdis.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 2020-ųjų metų, pripildytų Dievo Malonės.

Sveikina

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos klebonas,
Kun. Alessandro Barelli SDB
ir visi čia dirbantys kunigai saleziečiai

Both comments and pings are currently closed.