Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Laimingų Naujųjų Metų!

2023-12-31

Brangūs parapijiečiai,

Žengdami per Naujųjų metų slenkstį, kai laikas ateina pas mus, kaip Dievo pasiuntinys, pirmajame šios iškilmės Mišių skaitinyje girdime Viešpaties paliepimą: „Taip laiminsite izraeliečius. Sakykite jiems: Viešpats telaimina ir tesaugo tave! Teleidžia Viešpats šviesti tau savo veidą ir tebūna tau maloningas! Tepažvelgia Viešpats į tave maloniai ir tesuteikia ramybę!’“. Tikrai negalima būtų buvę sugalvoti gražesnio linkėjimo Naujųjų Metų pradžiai.

Tegul niekuomet nepritrūksta Jums džiaugsmo ir šilumos. Tetampa Jums tvirta atrama išmintingi draugai ir patikimi bendradarbiai. Meilė telydi Jūsų šeimas, jaukumas – Jūsų namus, o sėkmė – Jūsų darbą. Telaimina Jus Dievas!

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos saleziečiai sveikina Jus ir Jūsų artimuosius su Naujaisiais metais.

Both comments and pings are currently closed.