Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Informacija apie pasiruošimą Sutvirtinimo sakramentui

2020-2021 mokslo metų katechezė

Atsižvelgiant į esamą COVID-19 epideminę situaciją Lietuvoje, stengiamės pritaikyti optimaliausias galimybes jaunuoliams bei suaugusiems asmenims besirūpinantiems savo dvasine gerove ir norintiems priimti Sutvirtinimo sakramentą mūsų parapijoje. Pristatome numatytą planą, kurį viliamės, jog pavyks pritaikyti norint parengti visus norinčius jaunuolius (nuo 15 m.) ir suaugusius asmenis SUTVIRTINIMO sakramentui saugiausiu mums visiems būdu. Primename, kad asmenys norintys priimti Santuokos sakramentą privalo būti iš anksto priėmę Sutvirtinimo sakramentą.

REGISTRACIJA

Nuo rugsėjo 14 d. pradėsime IŠANKSTINĘ NUOTOLINĘ REGISTRACIJĄ internetu Sutvirtinimo sakramento pasiruošimui lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis, ją baigsime rugsėjo 30 d. Todėl kviečiame sekti parapijos naujienas facebook‘o paskyroje arba internetinėje svetainėje www.bosko.lt, kur bus patalpinta nuoroda į registraciją. KITOS REGISTRACIJOS – raštinėje arba pas tikybos mokytoją mokykloje – nebus. Registracinę anketą gali pildyti ir patys jaunuoliai norintys priimti sakramentą.

ORGANIZUOJAMOS KATECHEZIŲ GRUPĖS 

 • Sekmadienis 13:30 val. lietuvių kalbos grupė jaunuoliams nuo 15 iki 18 metų (Algimantas + kl.Denis) 
 • Sekmadienis 16:00 val. lietuvių kalbos grupė suaugusiems 18+ amžiaus (Algimantas) 
 •  Ketvirtadienis 16:00 val. lenkų+rusų kalbos grupė (Vieslava)

PROGRAMA (PLANAS)

 • Spalio 4 d. (sekmadienį) visus užsiregistravusius Sutvirtinimo sakramento pasiruošimui (lietuvių kalba) kviesime dalyvauti 15:00 val. šv.Mišiose. O iškart po jų 16:00 val. vyks įžanginis susitikimas, kurį praves grupės katechetas. Lenkų ir rusų kalbos grupės pirmasis susitikimas su katechete vyks spalio 8 d. (ketvirtadienį), o šv.Mišios, kuriomis pradėsime naujus katechezinius mokslo metus, vyks sekmadienį (spalio 4 d.) 13:00 val.
 • Sutvirtinimo pasiruošimo katechezės kol kas yra planuojamos gyvųjų susitikimų būdu, kol aplinkybės tai leidžia. Visi asmenys dalyvaujantys katechezėje turėtų dėvėti nosį ir burną dengiančią veido kaukę. Susitikimai vyktų bažnyčios rūsyje esančiose patalpose (AA salėje), kurios bus nuolat dezinfekuojamos, o atvykus į susitikimą bus galimybė dezinfekuoti rankas.   
 • Jei COVID-19 epidemijos prevencinės aplinkybės keistųsi, bet kuriuo metu, net ir spalio mėnesio eigoje, nieko nelaukdami, prisitaikytume prie jų ir iš anksto taikytume nuotolinį pasiruošimo būdą, apie kurį jau esame apgalvoję ir pasirengę pritaikyti. Dėl šios priežasties, registracijos metu yra labai svarbu pateikti tikslų registruojamo asmens el.pašto adresą, kuris suteiktų galimybę operatyviai gauti reikiamą informaciją bei be didelių kliūčių prisijungti prie nuotolinių katechezių Google Meet platformoje, jei to prireiktų. Tad prašome nurodyti paskyros adresą priklausantį gmail.com elektroniniam paštui. Jei tokios paskyros neturite, maloniai prašome susikurti ir naudoti bent Sutvirtinimo pasiruošimo tikslams.  
 • Kiekvienas Sutvirtinimo sakramentui užsiregistravęs asmuo įsipareigoja visus ateinančius mokslo metus bendradarbiauti su parapija (ypač katechetu) pasiruošimo sakramentui kelyje, atsakingai dalyvaujant katechezėse (gyvai arba jei aplinkybės lemtų nuotoliniu būdu) ir sekmadienio šv.Mišiose, kol tokia galimybė bus leidžiama Bažnyčios vadovybės (bei jų transliacijose, jei dalyvavimas gyvai taptų nebesaugus ir nebeleidžiamas). Todėl norime atkreipti Jūsų dėmesį, jog nei viena pusė – t.y. nei mes, nei jūs, negalime pasilikti vieni, ir jau dabar svarbu sutarti ir pasiryžti bendradarbiauti, kad šis pasiruošimas nebūtų tik imitacija, o sąmoningas ir nuoseklus kelias krikščioniško gyvenimo keliu, visiems drauge susitelkiant prie bendrų iššūkių ir susiklosčiusių aplinkybių šiais ypatingais mokslo metais. Katechetai nuolat bus pasiekiami telefonu ir elektroniniu paštu, pasiruošę padėti kiekvienam išspręsti su pasiruošimu susijusias problemas.
 • Kol aplinkybės mums leidžia, laikantis saugumo reikalavimų (dėvint nosį ir burną dengiančią veido kaukę, laikantis saugaus atstumo tarp žmonių, dezinfekuojant rankas įėjus ir išeinant) esame Bažnyčios paraginti dalyvauti šv.Mišiose. Tai nėra atsiradusi naujiena, o pavyzdingas atsiliepimas į 3-ąjį Dievo įsakymą. Sutvirtinamieji yra raginami dalyvauti kiekvieną sekmadienį 15:00 val. vykstančiose šv.Mišiose lietuvių kalba, arba 13:00 val. lenkų kalba. Jeigu dėl viruso plitimo pablogėjusios situacijos bus Bažnyčios vadovybės nuspręsta uždaryti bažnyčias ir neleisti gyvai dalyvauti pamaldose, tai bus rimta priežastis atleidžianti nuo dalyvavimo šv.Mišiose. Jei asmuo besiruošiantis Sutvirtinimo sakramentui susirgtų, turėtų peršalimo simptomus, arba privalėtų laikytis saviizoliacijos, tokiu atveju būtų būtina susitarti su grupės katechetu dėl katechezės nuotoliniu būdu.

Jei manote, kad tokiomis sąlygomis ruoštis Sutvirtinimo sakramentui Jums yra per didelis įsipareigojimas, rekomenduojame sakramento pasiruošimą atidėti kitiems metams, tačiau šv.Mišiose ne mažiau esate laukiami! Joks pasiruošimas priimti sakramentus nebus veiksmingas ir naudingas, jeigu nebus žmogaus asmeninio dalyvavimo sekmadienio liturgijoje.

Sutvirtinimo katechezei bus naudojama Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro paruošta programa, remiamasi kitais ypatingai Sutvirtinimo pasirengimui skirtais leidiniais, bei pačių katechetų paruoštomis medžiagomis. Per pirmą katechezę spalio mėnesį bus duodama visa reikalinga informacija apie metodus, kuriais bus ruošiamasi Sutvirtinimo sakramentui.

Sutvirtinimo sakramentui norintys užsiregistruoti asmenys internetinėje registracijos anketoje pateiks visus savo duomenis, reikalingus užsiregistruoti šio sakramento pasiruošimui. Registracija bus patvirtinta sulaukus Registracinio Sutikimo dokumento savo el.pašto dėžutėje, kurį bus privalu patiems atsispausdinti, perskaityti ir pasirašyti, bei pristatyti savo grupės katechetui pirmojo susitikimo metu. DĖMESIO. Nepilnamečiai asmenys gali internetu registruotis patys, tačiau svarbu, kad Registraciniame Sutikimo dokumente dėl duomenų apsaugos būtų pasirašyta jų tėvų/globėjų. Pirmajame susitikime su šiuo dokumentu svarbu pristatyti Krikšto ir Pirmosios Komunijos sakramentų pažymėjimo kopijas.

Katechetų ir bažnyčios išlaikymui prašome prisidėti 20 eurų auka šiems mokslo metams: šią auką reikėtų perduoti katechetui pirmo susitikimo metu, kartu su visais reikiamais dokumentais (Registraciniu sutikimu bei Krikšto ir Pirmosios Komunijos pažymėjimų kopijomis). Jeigu yra šeima, kuriai dėl finansinių sunkumų nėra galimybės paremti parapijos su šia auka, prašome apie tai informuoti parapijos referentę, kurios skambučio sulauksite dėl registracijos procedūros užbaigimo, ir būsite atleisti nuo šios aukos.

Jeigu kyla klausymų arba nesupratimų, prašome mums parašyti adresu: bosko.katecheze@gmail.com

Jei epideminė situaciją keistųsi, nedelsiant reaguotume į ją ir operatyviai susisiektume su visais užsiregistravusiais asmenimis bei informuotume apie pasikeitimus. To paties prašome ir kiekvieno iš Jūsų: jei kažkas artimoje aplinkoje arba Jūs patys susirgtumėte COVID-19, ar dėl kontakto su sergančiuoju turėtumėte izoliuotis, prašome kuo skubiau mus apie tai informuoti.
Rūpintis vieni kitais yra didžiulė vertybė ir pareiga!

Trumpai ką siūlome? 

 • Nuo spalio mėnesio: kiekvieną sekmadienį 13:30 val. gyvi susitikimai – katechezės jaunuoliams iki 18 metų (lietuvių kalba); 16:00 val. suaugusiems nuo 18 metų (lietuvių kalba); ir ketvirtadieniais 16:00 val. (lenkų + rusų kalbomis).
 • Dalyvavimas šv. Mišiose kiekvieną sekmadienį nuo spalio 4 d.
 • Kilus didesniam viruso pavojui katechezes perkeltume nuotoliniu būdu Google Meet platformoje.
 • Pagal dabartines sąlygas: birželio mėnesį planuojama Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė.